לב הבית הינו ציר ארוך, המתנשא לגובה 9 מ',   
" ארזי הלבנון".
בו מונצחים נופלי מלחמות לבנון
והנרצחים על יד מחבלים שחדרו לארצנו מלבנון.
 "ציר ארזי הלבנון" והמורשת מתארים את השנים
לפני המלחמה,בתוך המלחמות, יציאת צה"ל מלבנון
במאי  2000 , מלחמת לבנון השנייה ואחריה והמחיר
הכבד ששילמו לוחמים ואזרחים בחייהם.
על לוחות זכוכית, מונצחים שמות הנופלים במלחמות לבנון.
בין לוחות הזכוכית, על מערך לוחות פלדה, מוזכרים אירועי המלחמות.
על כל לוח פלדה שני מסכים עם תמונות מתחלפות של הנופלים וסרטים מארועים שונים .
קצה ציר " ארזי הלבנון", תוך מבט אל החוץ, מוביל אל חלל תחתון המדמה מוצב צה"לי, בו מוצגות תמונות גדולות מאזורי הלחימה ומערכת מחשבים  ללמידה, עיון והתייחדות.  על הקיר מסך גדול, להקרנת סרטים ופינת ישיבה  לדיון ושיח. 
ללא זיכרון העבר  אין הווה ואין עתיד.
בחיינו משתלבים השמחה והעצב עם הלידה והמוות. 
המשפחה הישראלית עם הבנים/ות שלא חזרו. 
 לב הבית הוא מורשת קרב וזיכרון לחללי פעולות האיבה מלבנון ומלחמות לבנון.
ביקורי תלמידי בתי הספר ילוו עם הסבר ממדריכי הבית.  נשמח לתאם אתכם כל ביקור. בית איל נמצא באשדות יעקב מאוחד.